V případě, že Vám po vytvoření objednávky nepřijde potvrzovací email, neváhejte nás kontaktovat na info@barvamneuteces.cz

Podmínky ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Jako společnost BP Action, s.r.o., IČO 02882591, se sídlem Beranových 735, 199 00 Praha 9 – Letňany, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 224720 („společnost“), jsme ve smyslu tzv. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) („Nařízení“) správcem osobních údajů. Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o zpracování vašich osobních údajů. 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje zpracováváme v následujících případech: 

 1. komunikovali jste s námi písemně nebo elektronicky (např. prostřednictvím e-mailu) a sdělili jste nám osobní údaje; 
 2. objednáte si produkty z e-shopu na adrese https://e-shop.barvamneuteces.cz/ („e-shop“); 
 3. jste podnikající fyzickou osobou nebo zaměstnancem právnické osoby, se kterou jsme uzavřeli smlouvu jako objednatelé služeb nebo zboží; 
 4. jste zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, dobrovolník nebo jiná spolupracující osoba naší společnosti. 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:  

 1. Identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČO. 
 2. Elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa. 
 3. Osobní údaje spojené s účastí na sportovním závodě: startovní číslo, dosažený čas v závodě, pořadí v závodě, pořadí v kategorii, fotografie. 
 4. U zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání zpracováváme životopis, údaje potřebné ke zpracování mzdové a daňové agendy. 

SOUBORY COOKIES 

 1. Společnost užívá na e-shopu cookies. 
 2. Cookies jsou krátké textové soubory, které internetový obchod ukládá ve vašem počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se do internetového obchodu vrátíte. 
 3. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. 
 4. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies. 
 5. Respektujeme vaše soukromí, a proto se můžete rozhodnout některé soubory cookies neakceptovat. Cookies slouží i k zajištění funkčnosti a bezpečnosti webového rozhraní. Zablokování některých z nich může ovlivnit funkčnost e-shopu. 
 6. Soubory cookies jsou v e-shopu užívány za účelem: 
  1. umožnění základního fungování e-shopu; 
  2. měření návštěvnosti e-shopu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků v e-shopu. 
 7. V e-shopu používáme nebo se v budoucnu chystáme používat tyto cookies: 
  1. Technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování e-shopu a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí e-shopu. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy. 
  2. Statistické cookies, které umožňují měření výkonu našeho e-shopu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našeho e-shopu. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho e-shopu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našeho e-shopu. 
  3. Marketingové cookies, jež používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak v e-shopu, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům. 
 8. Nastavení cookies naleznete v e-shopu, každý návštěvník má možnost souhlasit s využitím vybraných či všech souborů cookies. 

PRÁVNÍ TITUL A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ 

Osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů: 

 1. Plnění smlouvy 
  1. Osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro poskytnutí objednaných produktů a uplatňování práv ve smlouvě sjednaných. 
 2. Plnění zákonných povinností. 
  1. Mezi nám uložené právní povinnosti patří zejména vystavování, příjem a archivace daňových dokladů, vedení spisů zaměstnanců a vedení mzdové agendy. 
 3. Oprávněný zájem 
  1. Prostřednictvím přímého marketingu Vám můžeme zasílat žádosti o zpětnou vazbu k dodaným produktům, případně nabídku obdobných produktů. 
 4. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu 
  1. Osobní údaje můžeme také zpracovávat, pokud nám k tomu dáte výslovný a svobodný souhlas. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. 

ZPRACOVATELÉ, PŘÍJEMCI A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 1. Pro efektivní poskytování služeb a plnění smluv máme uzavřeny smlouvy s dalšími poskytovateli služeb, kterým můžeme předat vaše osobní údaje ke zpracování. Zpracování vašich osobních údajů mohou provádět zejména: 
  1. poskytovatelé dopravních služeb (v případě nákupu na e-shopu), 
  2. poskytovatelé softwarových a IT služeb. 
 2. Za účelem vymáhání pohledávek mohou být vaše osobní údaje předány vymáhací společnosti nebo advokátům. 
 3. Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v zemích Evropské unie. Mimo země Evropské unie bychom mohli vaše osobní údaje zpracovávat pouze za předpokladu, že by to bylo nezbytné pro poskytnutí služeb nebo dodání zboží. 

DOBA ULOŽENÍ 

 1. Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění daného účelu zpracování, případně po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy. Doba uložení se liší v závislosti na právním titulu zpracování osobních údajů: 
  1. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění smluvních povinností, zpracováváme osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu maximálně 5 let od ukončení smluvního vztahu, v ostatních případech zpracováváme osobní údaje po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy. 
  2. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění našich zákonných povinností, zpracováváme osobní údaje po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy. 
  3. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů náš oprávněný zájem, zpracováváme osobní údaje po dobu trvání oprávněného zájmu, případně po dobu, dokud nám nesdělíte, že si nepřejete, abychom tyto osobní údaje dále zpracovávali. 
  4. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů váš souhlas, zpracováváme osobní údaje maximálně po dobu, na kterou jste nám souhlas udělili. 

VAŠE PRÁVA 

 1. Ve vztahu k osobním údajům máte zejména následující práva: 
  1. Právo na přístup k osobním údajům – můžete se na nás kdykoliv obrátit s žádostí o informaci, jestli vaše osobní údaje zpracováváme a v případě, že ano, žádat další informace o tomto zpracování. 
  2. Právo osobní údaje opravit či doplnit – pokud dojde v době zpracovávání vašich osobních údajů ke změně nebo máte pocit, že námi zpracovávané údaje nejsou správné, neváhejte nás prosím kontaktovat. 
  3. Právo požadovat omezení zpracování – v případech uvedených v čl. 18 Nařízení máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. 
  4. Právo na výmaz osobních údajů - v případech uvedených v čl. 17 Nařízení máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají. 
  5. Právo požadovat přenesení údajů – za podmínek daných čl. 20 Nařízení máte právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje předali třetí osobě. 
  6. Právo vznést námitku – v případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování kdykoliv námitku. 
  7. Právo podat stížnost - v případě pochybností o dodržování našich povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

KONTAKTY 

 1. Pokud nás chcete kontaktovat, zeptat se nás na cokoliv týkající se zpracování osobních údajů nebo nám sdělit, že si nepřejete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, můžete využít následující kontaktní údaje: 

BP Action, s.r.o. 

IČO 02882591 

tel: +420 775 383 779

e-mail: info@barvamneuteces.cz  

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Pokud odmítnete poskytnout osobní údaje nezbytné pro výše uvedené účely, může se stát, že nebudeme schopni dostát smluvních závazků. 
 2. Osobní údaje zpracováváme prostřednictvím softwarů, dochází tak alespoň částečně k automatizovanému zpracovávání. 
Zpět do obchodu